Ungarisch

Anton Praetorius

Anton Praetorius (született:1560-ban a németországi Lippstadt-ban;

elhunyt: 1613. december 6-án Laudenbach an der Bergstraße nevü helységben) német lelkész, református teológus, iró volt, aki harcolt a boszorkányperek és a kinzások ellen.

Praetorius a vesztfáliai Kamen nevü helység latinnyelvü iskolájának volt az igazgatója. Felesége, Maria, 1586-ban itt hozta világra Johannes nevü fiúgyermeküket. Anton Praetorius lett Dittelsheim elsö református lelkipásztora, ahol 1595-ben megfogalmazta a „Heidelbergi kastély elsö óriás hordójá“-ról készült legrégebbi latin nyelvü leirást. 1596-ban hercegi udvari prédikátor lett a Frankfurt/Main melletti Birstein-ben. 1597-ben a hercegtöl egy boszorkányperben itélöszéki tagsági kinevezést kapott. Praetorius tiltakozott a megvádolt asszonyok kinzása ellen. Tiltakozásával sikerült elérnie, hogy a pert leállitották és az asszonyokat szabadon engedték. A mai napig ez az egyetlen olyan ismert eset, amelyben egy egyházi személyiség egy boszorkányper során az embertelen kinzások megszüntetését követelte – és ezt el is érte.

Praetorius elvesztette udvari prédikátori hivatalát és 1598-ban Laudenbach an der Bergstraße nevü helységben lett lelkipásztor. Fia, Johannes Scultetus, nevét álnévként használva jelentette meg 1598-ban a boszorkányörület és a kinzások ellen irott könyvét „Gründlicher Bericht von Zauberey und Zauberern“ (Részletes tanulmány varázslatokról és varázslókról) cimmel. 1602-ben a „Gründlicher Bericht“ (Részletes tanulmány) második kiadásakor vette a bátorságot, hogy a müvet saját nevén jelentesse meg. Az 1613-ban megjelent harmadik kiadáshoz személyesen irt elöszót. 1629-ben mások jelentették meg a negyedik kiadást „Bericht über Zauberey und Zauberer“ (Tanulmány varázslatokról és varázslókról).

Praetorius müvei:

Vas Heidelbergense, Heidelberg, (A heidelbergi kastély óriás hordójáról) 1595. október

Gründlicher Bericht von Zauberey und Zauberern. Irta: Joannes Scultetus, Kamen/Westfalen [Johannes Scultetus volt Anton Praetorius álneve], 1598 (a boszorkányüldözés és a kínzások ellen irt könyv)

Gründlicher Bericht von Zauberey und Zauberern: kurtz und ordentlich erkläret durch Antonium Praetorium 1602.

Új kiadások: 1613 és 1629

De Sacrosanctis Sacramentis novi foederis Jesu Christi 1602 (A szentségek tudománya)

Irodalom:

Hartmut Hegeler: Anton Praetorius, Kämpfer gegen Hexenprozesse und Folter. Unna 2002, ISBN 3980896943  (Történelmi életrajz Anton Praetorius-ról, aki a boszorkányperek és a kinzások ellen harcolt)

Hartmut Hegeler und Stefan Wiltschko: Anton Praetorius und das 1. Große Fass von Heidelberg. Unna 2003, ISBN 3980896900 (A heidelbergi óriás hordóról)

Internetlinkek:

https://drw-www.adw.uni-heidelberg.de/drw-cgi/zeige?index=buecher&term=praetoriuszauberei&seite=o02wid    (A Praetorius által irt tanulmány 1613-as kiadásának eredeti német nyelvü szövege)

Übersetzt von Beate Kispal, Unna

Dezember 2007