Tschechisch

Anton Praetorius

Anton Praetorius (narozen 1560 v Nĕmecku v Lippstadtu, zemřel 6. prosince 1613 v Laudenbachu/Bergstraße) byl némecký farář, reformovaný teolog, spisovatel a bojovník proti procesům na čarodejnice a mučení.

Praetorius se stal rektorem Latinské školy v Kamenu. 1595 přivedla jeho žena Marie na svĕt syna Johannese. Krátce nato se stal Anton Praetorius prvním reformovaným farářem v Dittelsheimu, kde roku 1595 sepsal nejstarší pojednání o 1. Velkém sudu na zámku v Heidelberku v latinĕ.1596 se stal knížecím dvorním kazetelem v Birsteinu ( u Frankfurtu nad Mohanem ). 1597 jmenoval kníže Praetoria členem procesu na čarodĕjnice. Praetorius protestoval proti mučení a dosáhl toho, že byl proces ukončen a žena propuštĕna na svobodu. Je to jediný dochovaný případ, kdy duchovní bĕhem procesu na čarodĕjnice žádal ukončení nelidského mučení a mĕl úspĕch.

Praetorius ztratil místo dvorního kazatele a roku 1598 se stal farářem v Laudenbachu /Bergstraße. Pod pseudonymem svého syna Johanna Sculteta uveřejnil roku 1598 knihu

„Řádná zpráva o kouzlech a kouzelnících“, proti čarodĕjnickému šílenství a mučení.

Roku 1602 v 2. vydání „ Řádné zprávy „ si dodal odvahy a použil jako autor vlastního jména. 1613 vyšlo 3. vydání s předmluvou autora. 1629 uveřejnili neznámí (vydavatelé)

  1. vydání Praetoriovy „ Zprávy o kouzlech a kouzelnících.

Übersetzung:

Blanka Cikanova Müller

ed.en1716322821ilno-1716322821t@rel1716322821leuM-1716322821airaM1716322821-luaP1716322821