Polnisch

Anton Praetorius

życie i działalność

Anton Praetorius urodził się w 1560 roku w Lippstadt w Niemczech.

Zmarł 6 grudnia 1613 w Laudenbach.

Był Księdzem wyznania reformowanego, pisarzem, który walczył przeciwko inkwizycji.

W roku 1586 urodził mu się syn Johannes.

Praetorius był pierwszym reformowanym Pastorem w Dittelsheim. Tam też wydał najstarszy opis “ des 1 großen Fasses im Heidelberger Schloss” “(wielka Beczka w zamku Heidelberg) w języku łacinskim.

W roku 1596 został kaznodzieją na dworze Książęcym w Birstein koło Frankfurtu nad Menem, gdzie został mianowany członkiem sądu inkwizicyjnego.

Praetorius jest przeciwko torturom i udaje mu się pewną oskarżoną kobietę uwolnić .

W roku 1598 stracił swoje stanowisko jako Kaznodziej i obiął parafię w Laudenbach.

W roku 1598 pod pseudonimem Johannes Scultetus wydał dzieło pod tytułem “Dokładne sprawozdanie o czarodziejstwie i czarodziejach”

W roku 1602 wydał to dzieło drugi raz pod swoim nazwiskiem.

W roku 1613 wyszło trzecie wydanie tego dzieła a w roku 1629 po jego śmierci wyszło czwarte wydanie.

Übersetzt von Christine Frank, geschrieben mit Unterstützung von Silvia Wiescholek