Albanisch

Anton Praetorius            

Antonio Pretorio (Anton Praetorius) (lindi 1560 – Lippstadt Njemije e pesqind e gjashtdhjete- vdiq më 6 Dhjetor 1613 – Njemije e gjashtqind e trembedhjete), Teolog i reformuar Gjermani, shkrimtar, kundershtar (opozitar) i proceseve kunder shtrigave dhe torturave.

Biografia

Antonio Pretonio  shkruante ne latinisht ne 1595 dorshkrimi i pare me i vjeter ne keshtjellen e Haidelbergut.

Ne 1596 behet  predikator (prift apo si ju thone atyre perfaqsuesve katolik) ne gjykaten e princit te Birstein (Frankfurti mbi Main). Ne 1597 princi e nominon (emron) antare te Tribunalit kunder shtrigave (gjykates). Pretorio proteston kunder tortures dhe arrin qe te mbyll  Procesin dhe te bej te lire gruan.

Pretorio e humbet punen(detyren) e predikuesit ne gjyqin e  1598  dhe behet ( parochy) ne Laudenbach. Nen pseudonimin e djalit te ti Johanes Scultetus i publikuar ne 1598 libri “ Relacionet fondamentale te magjise e per magjine” kunder obsesionit per shtrigat dhe torturen.

Me 1602  merr kurajon(guximin) per te publikuar edicionin e dyte te “relacioneve fundamentale” duke perdorur  emrin e tij te vertet si autor i ketij libri. Me 1613 del Edicioni i trete me 1613 dhe me 1629 publikohet  pas vdekjes edicioni i katert.

Veprat Praetorius
Vas Heidelbergense, Heidelberg, 1595
Gründlicher Bericht von Zauberey und Zauberern. Durch Joannem Scultetum Westphalocamensem 1598 (Praetorius Relacionet fondamentale te magjise e per magjine)
Gründlicher Bericht von Zauberey und Zauberern: kurtz und ordentlich erklärt durch Antonium Praetorium 1602, 1613, 1629
De Sacrosanctis Sacramentis novi foederis Jesu Christi 1602